Velkommen til Tylstrup Frikirke

Tylstrup Frikirke er en evangelisk frikirke, der er tilsluttet Det Danske Missionsforbund.

Tylstrup Frikirke er en kirke der ønsker at være mødested for mennesker i lokalområdet. Vi ønsker at være kirke i den tid vi er en del af.
Vore nøgleværdier er: Håb - nærvær og glæde


Alle er velkommen til at deltage i Tylstrup Frikirkes gudstjenester og arrangementer, og vi glæder over, at der er rigtig mange, der benytter sig af kirkens forskellige tilbud.
 

Alle er velkommen i Tylstrup Frikirke 

Pr. 1. januar 2017 er Mathine (Knud og Susannes yngste datter) ansat som børnemedarbejder i Tylstrup Frikirke.
Mathine er ansat med en ugentlig arbejdstid på 8 timer.
Det er først og fremmest arbejde med børn i forbindelse med gudstjeneste, der bliver Mathines job, men det er også vigtigt, at hun får oparbejdet et medarbejderteam til at afløse og hjælpe.
Det har i en længere periode  været et ønske, at kunne gøre mere for børn og børnefamilier, da Finn gik ned i arbejdstid 1. oktober åbnede der sig en mulighed for det.

 
Mad, meninger og tro
I første halvår 2017 vil der være seks aftner for dig, som har været på alphakursus … og for andre, som har lyst
Rammen er den samme, som alpha:
spisning, undervisning, samtale
Prisen er den sammen: gratis, men 25 kr. for maden.

Det er om onsdagen,
og tidspunktet er kl. 18:00

Dagene er:
Onsdag d. 18. januar:  
Guds ord det er vor arvegods
Onsdag d. 15. februar:
Kongens efterfølgere
Onsdag d. 22. marts:
On a mission from God
Onsdag d. 19. april:
Hvem er den barmhjertige samaritaner?
Onsdag d. 17. maj:                             Du store verden
Onsdag d. 14. juni:                              Community counts
 
Tilmelding senest mandagen før til Finn (25 34 90 34)
Alle er meget velkommen!              


International aften d. 31. marts 2017
Den sidste dag i marts  var vi ca. 85  personer samlet til international aften i Tylstrup Frikirke. Det var en fantastisk aften med fremragende mad, glæde og fællesskab.
Vi spiste sammen, klippede  påskepynt og malede påskeæg, og vi var sammen til en gribende gudstjeneste i kirkesalen og aftenen sluttede med kaffe og mange gode kager.
 
Vi fik så mange gode tilkendegivelse på aftenen, alle var glade  og taknemmelige for arrangementet..
Da jeg sad i den fyldte kirkesal sammen med alle disse  dejlige mennesker, følte jeg glæden ved at kunne præsentere det gode budskab, om Jesus, for dem.
Det er længe siden, der har været så mange i kirke.  Ca. halvdelen af dem, havde ikke relation til Tylstrup Frikirke.
Vi kan glæde os over, at det er muligt at samle så mange mennesker i vores kirke.
Vi håber at disse gode relationer, giver sig udslag i, at nogen tilslutter sig menigheden.
Vi har besluttet at holde en international gudstjeneste d. 18 juni kl. 10.30
Tak til alle der hjalp til med, at gøre denne aften til en af de rigtige gode minder.
 
"Klik på billedet" og kom til Tylstrup Frikirkes Facebook profil
Nyhedsbrev fra Tylstrup Frikirke
Kalender
Aktivitetskalender januar 2017
Nyhedsbreve fra Rumænien  
Dagens bibelord
Det Danske Missionsforbund
Det kirkesamfund som Tylstrup Frikirke på landsplan er tilsluttet
Tylstrup Genbrug

Webmaster:
Arne Hansen +4551222408 brar98@gmail.com
Klik her for at få dit eget GoMINIsite