Velkommen til Tylstrup Frikirke

Tylstrup Frikirke er en evangelisk frikirke, der er tilsluttet Evangelisk Frikirke Danmark

Tylstrup Frikirke er en kirke der ønsker at være mødested for mennesker i lokalområdet. Vi ønsker at være kirke i den tid vi er en del af.
Vore nøgleværdier er: Håb - nærvær og glæde


Alle er velkommen til at deltage i Tylstrup Frikirkes gudstjenester og andre arrangementer, og vi glæder over, at der er rigtig mange, der benytter sig af kirkens forskellige tilbud.
Læs mere om menighedens historie her.
 

Alle er velkommen i Tylstrup Frikirke 


Børnekirke søndage kl. 10.30
Ved alle gudstjenester i Tylstrup Frikirke (Luneborgvej 54, 9382 Tylstrup) er der børnekirke med sang, leg, forfriskning og andre aktiviteter.
Alle børn er velkommen
Navnskifte
Det Danske Missionsforbund har pr. 1. januar 2022 skiftet navn til Evangelisk Frikirke Danmark. Evangelisk Frikirke Danmark er en samling af frikirker i Danmark.
Læs mere om Evangelisk Frikirke Danmark her.
Du kan læse Evangelisk Frikirke Danmark vision her
 

Hvad er en Frikirke?

Det kan du få et hurtigt svar på her.
Facebook - Tylstrup Frikirke
Tylstrup Frikirkes YouTube kanal
 
Eftertryk
Evangelisk Frikirke Danmarks månedsblad
Projekter i Rumænien
Evangelisk Frikirke - Danmark
Nyhedsbrev fra Tylstrup Frikirke

Kalender
Her kan du se Tylstrup Frikirkes program

Nyhedsbreve fra Rumænien  
Evangelisk Frikirke Danmark
Det kirkesamfund som Tylstrup Frikirke på landsplan er tilsluttet
Tylstrup Genbrug

Webmaster:
Arne Hansen +4551222408 - brar98@gmail.com
  
Klik her for at få dit eget GoMINIsite