Tylstrup Genbrug

- et godt sted at handle


 Åbningstider i Tylstrup Genbrug

 Mandag - fredag 13.00 - 17.00
 Lørdag: Lukket
 1. fredag i måneden 09.30 - 17.00


 I Tylstrup Genbrug kan du betale kontant eller med MobilePay 16431.
 Vi tager ikke Dankort.

 Henvendelse:

 Britta Hansen +45 51222409 - brikriha@gmail.com
 Arne Hansen  +45 51222408 - brar98@gmail.comTylstrup Genbrug
Luneborgvej 62, 9382 Tylstrup

-------------------------
Møbler, ting, sager og dødsbo
Modtages og afhentes

Se kort her

 
 


Tylstrup Genbrug
Tylstrup Genbrug er en del af Tylstrup Frikirkes sociale arbejde. Alt overskud  af Tylstrup Genbrugs drift går ubeskåret til evangelisk– og socialt arbejde i Ghana, Thailand/Myanmar, Rumænien og Grønland, er det langt hovedparten af hvad overskuddet bliver brugt til.
Her er tre af vore formålsparagraffer:
Stk. 1 Ved salg af genbrugsvarer, at indtjene et økonomisk overskud, og med det skabe håb og formidle det kristne budskab, ved at lindre nød og fattigdom i verden.
Stk. 2 Ud fra et økonomisk og miljømæssigt hensyn, at fremme genbrugstanken.
Stk. 3 Vi ønsker at formidle glæde, nærhed og varme til dem der kommer i butikken, enten som medarbejder, handlende, eller for at finde fællesskab
 

 


Vil du hjælpe?

Hvis du har ting og sager der kan sælges, vil vi meget gerne have det.
Tingene skal være salgsbare og, tøj skal være rent.
Vi modtager/afhenter gerne dødsbo.

Kontakt:
Britta Hansen +45 51222409 - brikriha@gmail.com
Arne Hansen  +45 51222408 - brar98@gmail.com
Det bruges pengene til.
Alt overskud på salg i Tylstrup Genbrug bruges til velgørende formål.

Ghana

Institutionen Fathers Home består af følgende afdelinger:
Børnehjem for 0-14 årige.
​Ungdomshjem for 15-25 årige
Uddannelsesprogram på grundskole, gymnasie- og universitetsniveau
Hønsefarm med ægproduktion til salg, fortjenesten går til børnehjemmets drift.
Gartneri med grøntsager både til salg og til eget køkken.
 
Hjemmet rummer pt. 85 forældreløse børn og unge, og dets sammensætning giver rigtig god mening. Til børnehjemmet kommer forladte børn, som får en god opvækst med kærlighed og omsorg, mad og husly samt skolegang. Det hele foregår i gode rammer med kristentroen som grundlag.

Thailand
Det Danske Missionsforbund begyndte sit arbejde i Thailand i begyndelsen af 1950’erne. Fra midten af 60’erne kom indsatsen til at dreje sig om radio- og medieproduktion på Mediecentret ”Fre-dens stemme”. I dag produceres der radioprogrammer, der bruges af flere end 150 store og små radiostationer over hele Thailand.
Desuden støtter vi  fængselsmission i Udon Thani, hvor en tidligere indsat arbejder blandt dem der nu er fængslet.
Socialt arbejde i flygtningelejren Ma Lae, der har ca. 60.000 beboere. Den ligger i Nordthailand på grænsen til Myanmar.
Som noget nyt samarbejder vi også sammen med en organisation (KWEG), der støtter og hjælper kvinder, der bliver overfaldet, slået og voldtaget, og som står meget svagt i retssystemet.

Grønland

I Grønland arbejder vi med både børne- og voksenarbejde i  byerne Ilulissat og Uummannaq.

Gennem flere perioder er der bygget  og udvidet kirkebygning, og i dag er der et dejligt "hus", hvor der er plads til både børneaktiviteter og voksenarbejdet.
I Grønland er der stort behov for et godt socialt arbejde, der tager omsorg for  både ånd sjæl og legeme.
 

Rumænien
Missionsforbundets engagement i Rumænien tog sin begyndelse da Dorthe og Cornel i marts 2006 blev udsendt til Rumænien. ​
Arbejdet der består i store træk af følgende arbejdsgrene:

1. Menighedsarbejde
Der er etableret menigheder i Onesti og Roma byen Poduri.

2. Børneklubber
Vi arbejder i dag med flere børneklubber. Der holdes børneklub en gang om ugen. Vi sender også børn på sommerlejr, og holder julefester for børn mange steder.

3. Skoleprojekt for fattige børn
Der er pt. 75 børn i projektet, der får hjælp til skolegang af danske sponsorer.
Gennem er god og solid uddannelse, ønsker vi at give skolebørn i Rumænien en god begyndelse til et bedre liv.

4. Socialt arbejde/nødhjælp
Rumænien er et af de fattigste lande i Europa, derfor fylder nødhjælp meget i det samlede billede af arbejdet. Hjælpen er delt op i flere underprojekter bl.a.

5 Mad til fattige
Nogle mennesker sulter hver dag og mange børn får kun mad en gang om dagen. Der hjælpes med madposer.

6 Akut nødhjælp
Ofte opstår der akutte situationer, hvor der er brug for hjælp. Huse der brænder eller styrter sammen, oversvømmelse, forladte børn osv
Klik her for at få dit eget GoMINIsite