Menighedsråd/ledelse

Menighedsrådet
Menighedsrådet, er menighedens ledelse, det  består af fem medlemmer samt menighedens præst. Menighedsrådet er ansvarlig for den daglige ledelse af menigheden, de sørger for, at de beslutninger der bliver  taget på årsmødetmødet og på menighedsmøderne bliver effektueret.

Menighedsrådet i Tylstrup Frikirke er:

Præst og ekstern kontakt
Finn Kier-Hansen
Dunbirkevej 19, 9382 Tylstrup 

finnkier@gmail.com - +4525349034

Menighedsråd


Intern kontakt: Ole Kristiansen, Luneborgvej 106, 9382 Tylstrup
Tlf. 9826 2156 og 2023 2156 ole@tylstrupvvs.dk

Økonomiansvarlig: Søren Mortensen smort@stofanet.dk

Sekretær: Susanne Andersen - susandersen@hotmail.dk

PR. m.m.: Arne Hansen brar98@gmail.com

Birgitte Albrecthsen - perlemormor@live.dk


 
Bank - Økonomi
____________________________

Tylstrup Frikirkes bankkonto er:
Sparekassen Vendsyssel
Reg. nr. 9070 konto nr. 16 26 70 90 83

MobilePay 776967
_______________________________ 

Alle Gode gaver (Social fond) 
Reg. nr. 9070 konto nr. 1628 311 621
________________________________
            

Tylstrup Genbrug
Britta Hansen, Harestien 9, 9382 Tylstrup
+45 51222409 brikriha@gmail.com
________________________________

Projekter i Rumænien
Arne Hansen, Harestien 9, 9382 Tylstrup
+45 51222408  brar98@gmail.com
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite