Menighedsråd/ledelse

Menighedsrådet
Menighedsrådet, er menighedens ledelse, det  består af fem medlemmer samt menighedens præst. Menighedsrådet er ansvarlig for den daglige ledelse af menigheden, de sørger for, at de beslutninger der bliver  taget på årsmødetmødet og på menighedsmøderne bliver effektueret.


Menighedsråd


Intern kontakt: Ole Kristiansen, Luneborgvej 106, 9382 Tylstrup
Tlf. 9826 2156 og 2023 2156 ole@tylstrupvvs.dk

Økonomiansvarlig: Søren Mortensen smort@stofanet.dk

Sekretær: Karin Mortensen - karin.leif.mortensen@gmail.com

PR. m.m.: Arne Hansen brar98@gmail.com

Birgitte Albrecthsen - perlemormor@live.dk


 
     Bank - Økonomi
      ____________________________

     Tylstrup Frikirkes bankkonto er:
     Sparekassen Vendsyssel
     Reg. nr. 9070 konto nr. 16 26 70 90 83

     MobilePay 776967
     _______________________________ 

     Alle Gode gaver (Social fond) 
     Reg. nr. 9070 konto nr. 1628 311 621
     ________________________________
            

     Tylstrup Genbrug
     Britta Hansen, Harestien 9, 9382 Tylstrup
     +45 51222409 brikriha@gmail.com
     ________________________________
 
     Projekter i Rumænien
     Arne Hansen, Harestien 9, 9382 Tylstrup
     +45 51222408  brar98@gmail.com
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite