En lokal frikirke
 

 
Lidt historie
Menigheden i Tylstrup blev stiftet i 1889, som en udløber af de mange folkevækkelser, der var i det 19. årh. I 1894 byggedes et missionshus på Tylstrupvej. 40 år senere blev Bethaniakirken på Luneborgvej 54 bygget. 
I 1973 blev der foretaget en om- og tilbygning til kirken, så der bl.a. blev større udfoldelsesmuligheder for vort børne- og ungdomdarbejde. 
Menigheden tæller ca. 90 medlemmer, men er kirke for mange flere, når vi medregner dem, der kommer uden at være medlem af menigheden.  
Vi er en frikirke
Tylstrup Frikirke er en evangelisk frikirke, vi er funderet på den Lutherske lære, vi er uafhængig af staten, men i Danmark er vi tilsluttet Evangelisk Frikirke Danmark.
Menigheden består af ca. 80 voksne medlemmer, foruden 15 børn og unge. 

Man skal ikke være medlem af Tylstrup Frikirke for at deltage i de forskellige arrangementer, mange af de mennesker der bruger kirken i ugens løb, er ikke medlemmer, men føler sig bare godt hjemme i fællesskabet.

Det afgørende for menigheden er troen på Kristus og livet med Ham som Herre frem for teologiske særstandpunkter. Standpunkter er vigtige, men selve troen er vigtigst. Det vigtige må derfor ikke overskygge det vigtigste. Livet over læren lyder et slagord. Forskellige standpunkter skal og kan trives inden for samme menighed.

Forskellen mellem en frikirke og Folkekirken ligger nok mere i formen end i indholdet. 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite