Skoleprojekt i Rumænien
 
En god begyndelse til et bedre liv. 
 
Vi har en vision om: "At give børn i Rumænien en god begyndelse til et bedre liv".  
Vi tror, at hjælp over længere periode, er en af de bedste former for nødhjælp. 
Vi mener, at uddannelse er en af de vigtigste måder, hvorpå vi kan hjælpe børn og unge i Rumænien. 
 
 "Det koster penge at gå i skole. Skolegang er ifølge loven gratis, men skoletøj og bøger koster mange penge. 
Hvis børnene ikke går i skole, er det næsten umuligt som voksen at få et arbejde, man kan leve af. De ender som deres forældre. Kun med en uddannelse er der håb for en bedre fremtid. 
 
I TV udsendelsen, Horisont, d. 25. september udtalte direktøren for den Rumænske hjælpeorganisation F.S.C, Gabrielle Achihaj følgende: 
”Det vigtigste, for de rumænske børn, er en bedre uddannelse, familierne skal have hjælp til at sende deres børn i skole”. 
 
I Rick Warrens "Peace plan", der har 5 punkter hvormed han mener at kirkerne kan forandre verden. 
Pkt. 5 i planen er: "Educate the next genaration" altså opfordrer han til at hjælpe til med at få næste generation uddannet. 
 
Vision
Give skolebørn i Rumænien en god begyndelse til et bedre liv. 
Mål 
Vi ønsker, at give rumænske skolebørn tøj og sko, skolebøger og de materialer de ellers har brug for vedr. deres skolegang. 
Vi ønsker at give børnene en kompetencegivende uddannelse, der gør dem parate til at tage en videregående uddannelse, eller til at få fast arbejde. 
Vi ønsker at give det enkelte barn et værktøj, der giver dem mulighed for at bryde ud af familiens fattigdomsmønster. 
Vi ønsker at støtte barnets familie både åndeligt, økonomisk og socialt, således at barnet kan få frihed til og mulighed for, at deltage i et helt års skoleforløb. 
 
Du kan hjælpe 
For 2400 kr. om året kan du hjælpe et skolebarn til at få en god uddannelse, en god begyndelse til et bedre liv, og dermed hjælper du hele familien. 
Rumæniensudvalget tilbyder at skabe kontakt til skolebarnet og familien, sponsoren får billede af barnet og indblik i barnets og familiens forhold. 
Rumæniensudvalget forestår al kontakt 
Der oprettes en kontrakt med skolebarnet/familien, der forpligtiger familien til, at være medarbejdere på, at børnene får en god og stabil skolegang. 
Familien besøges mindst to gang om året, hvor man vil hjælpe med indkøb, samtale om familiens situation og opmuntre til ansvarsbevidsthed. 
Beskrivelse 
Børnene, vi ønsker at hjælpe, er udvalgt fra fattige familier i området omkring Onesti. 
Ofte bliver børnene holdt hjemme, fordi de ikke har ordentligt tøj, og fattige familiers børn tages gerne ud af skolen, for at hjælpe til med høst, kartoffeloptagning eller andet forefalden arbejde. Det giver en ineffektiv og ustabil skolegang. 
Pigerne bliver ofte tidligt gift, de får mange børn, og mangel på en ordentlig uddannelse fastholder dem i fattigdom. 
I Rumænien er det gratis at gå i skole, men skolematerialer, tasker, bøger, skrivematerialer m.m., skal man selv betale. 
Kun med en uddannelse er der håb for en bedre fremtid. 
Skattefradrag 
Sponsorbeløbet er fradragsberettiget. Du skal indbetale/overføre 24oo kr. på Missionsforbundets konto reg. nr. 2374 konto nr. 0370110700 , de skal mærkes ”Skolebørn i Rumænien”, desuden skal du medsende navn, adr., CPR-nr. og evt. e-mail.(af hensyn til skattefradrag) 
Betalingen skal ske en gang årligt, undtagelsesvis kan andet aftales. 
 
Både enkeltpersoner og menigheder kan oprette kontrakter. 
 
Eventuelle spørgsmål kan stilles til: 
Arne Hansen, Harestien 9, 
9382 Tylstrup 
tlf. 0045 51222408 eller brar98@gmail.com 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite