Tylstrup Frikirke er en kirke der ønsker at møde mennesker i lokalområdet. Vi ønsker at være kirke i den tid vi er en del af.
Vore nøgleværdier er: Håb - nærvær og glæde


Alle er velkommen til at deltage i kirkens gudstjenester og arrangementer, og vi glæder over, der er rigtig mange, der benytter sig af Tylstrup Frikirkes forskellige tilbud.


Alle er velkommen i Tylstrup Frikirke


Hvad er en frikirke?

Der er omkring 325 frikirker i Danmark, som til sammen har over 25.000 medlemmer. Som ordet frikirke antyder, er de
 frie kirker forstået på den måde, at de ikke er underlagt en statslig kontrol, og heller ikke er støttet af staten. Det betyder at frikirker er frie til at udforme deres gudstjenester og aktiviteter, som de vil.
En frikirke er også selvfinanserende d.v.s. at løn, husleje og alle andre udgifter bliver betalt gennem frivillige gaver


Nogle kendetegn er:
Åbenhed - alle er velkomne, også til at undersøge, hvad det er der foregår, det koster ikke noget at deltage.

Relevans - præsten prøver på at overføre prædikens pointer til hverdagslivet.

Socialt engagement - frikirken ønsker at være en del af løsningen på samfundets og livets mange udfordringer. 
Tylstrup Frikirke har et stort socialt- evangelisk arbejde. Gennem Tylstrup Genbrug sender vi hvert år ca. 125.000 kr. til nødhjælp m.v. i bl.a. Thailand, Ghana, Grønland og Rumænien. Tylstrup Frikirke sponsorerer også 5 skolebørn i Rumænien.

Klasisk kristendom i moderne og tidssvarende indpakning
- indholdet er ansvar, tilgivelse og næstekærlighed i forhold til Gud og mennesker. Formen er ofte rytmisk sang, nye salmer, fortællende prædikener, spontan bøn og samvær under afslappede former.
Man inviteres til at engagere sig personligt i gudstjenester og aktiviteter - blandt andet gennem sang og musik

 
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite